اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه صنعتی شریف
کد : 18144-5      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۹ اسفند تعداد بازدید : 1773

اخبار | بازدید ریاست کمیته بورس دانشگاه های هند

بازدید ریاست کمیته بورس دانشگاه های هند
دانشگاه صنعتی شریف در روز سه شنبه 19 اسفند ماه میزبان ریاست کمیته بورس دانشگاه های هند بود